Sunday, July 19, 2009

UFUK TURU 2

Ufuk Turu yazısının ikinci bölümü ile devam ediyoruz. Yöneticinin Vizyonu eğitim notlarından derlenen bu notlarda 21. yüzyıl için disiplinler arası kapsamlı ve hızlı bir ufuk turuna çıkacaksınız.

Geleceğin altın yakalı profesyonelleri sürekli öğrenmek ve kendilerini geliştirmek zorunda. Her ay İşletme, Liderlik, Organizasyon, Yönetim, Psikoloji ve Sosyal Bilimler alanlarında BİNLERCE yeni makale ortaya çıkıyor.

Paradigma değişimini kavrayabilmemiz ve çağa ayak uydurabilmemiz için yeni düşünme araçlarına ve becerilerine sahip olmamız gerekiyor. Sentezci, analitik, eleştirel, dinamik, kaotik, adaptif, holistic, dinamik, kreatif, sistemci ve kompleks düşünme..

Değişimi yakalamanın yolu yepyeni kavram kaplarının farkında olmak ve bilgi dağarcığımızı genişletmekten geçiyor. Aşağıdaki konularda bol bol okuyun, araştırın ve kavram kaplarınızı derinleştirin.

İNSAN KAYNAKLARI

Çalışan hakları ve katılımcılığı
İş yaşam dengesi ve esneklik
Sendika ilişkileri
Sorumlu işten çıkarma ve küçülme stratejileri
Empowerment (güçlendirme?)
Proje takımları (crossfunctional teams)
Kurum kültürü (organizational culture)
Duygusal Zeka (emotional intelligence -EQ)
360 Degree Feedback
E-Recruitment
Job Enrichment
Teori Z
Alternatif Çalışma Programları
Esnek çalışma saatleri: flextime
Evden çalışma: telecommuting
Sıkıştırılmış iş günleri: condensed work days
Yarı zamanlı iş: part-time
İş paylaşımı: job sharing

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Örgütsel adalet ve işyerinde farklılıklar
İnsana değer veren kurumlar
Çalışanların motivasyonu ve bağlılığı
Ruhsallığa yer verme ve saygı
Liderlik, sanat, etik ve tefekkür

STRATEJİ

Sorumlu ve dengeli büyüme
Yönetişim kavramı (corporate governance)
Fair play, haksız rekabeti önleme
Geri kalmış bölgelerde uyulacak kurallar
Yeni ortaya çıkan pazarlarda faaliyet standartları
Toplam kalite, değer katma, müşteri memnuniyeti, hizmet üzerine vurgu
Network İlişkileri: stratejik işbirlikleri
Joint venture ortaklığı (sinerji, güven, paylaşım)
Sosyal sorumluluk ve iş ahlakı
3 E’s: environment, education, ethics
MRP, ERP, JIT sistemleri
Bilgi yönetimi, öğrenen organizasyonlar
Niş yakalama, CRM, customization
Strateji: SWOT Analizi

HALKLA İLİŞKİLER

Kurumsal imaj ve kurumsal kimlik
Paydaşlarla pozitif ilişkiler
Sosyal katkının ölçülmesi ve belirtilmesi
Paydaş yönetimi
Kurumsal entegre iletişim

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Internet denen küresel süper beyin
Uydu, telefon, TV, kablosuzlar, ve multimedyanın buluşma platformu
Ses, data, video, grafik, yazı ve resim bileşimi süper bilgiye hızlı erişim
Network devrimi
Internet: süper hızlı, kaotik, dinamik, esnek, canlı, nonlineer, interaktif, çok katmanlı bir ekosistem

BİYOTEKNOLOJİ:

İnsan Genomu projesi ile insan genetik kodlarının modellenmesi ve haritalanması
Post-genom dönem
Sağlık sektöründe köklü değişim
DNA düzeyinde yaşam tasarımı
Hastalıkların önlenmesi yanında yeni ilaçlar ve yeni yiyeceklerin icadı
Moleküler manipülasyon
Biyoçiplerin (yeni sentetik biyolojik maddelerin) keşfi
Fizyolojik sistemleri modelleme için gereken ileri hızlı bilgisayar kapasiteleri.

NANOTEKNOLOJİ:

Maddenin atomik düzeyde manipülasyonu
En ileri ve en zor dizayn teknolojisi
Kuantum dünyasına dalış
Mikro düzlemde şekil verme, icat, fabrikasyon ve tasarım imkanları
Malzeme biliminin yeniden tanımlanması
DNA fabrikasyonu
İğne ucu kadar robotların kalp ameliyatlarını yapabileceği bir devir

EPİSTEMOLOJİ

Bilmenin Farklı Yolları: 6I

IMAGINATION: Kreatif vizyon ve hayal gücü
INSPIRATION: Ruhtan gelen ilhamlar, duygusal keşifler
INVESTIGATION: An içinde esnek sorma/yanıtlama, deneme yanılma becerisi
INQUIRY: Derinlemesine araştırma, kendini ve kainatı okuma
INSIGHT: Çözücü ve keşfedici bakış
INTUITION: Altıncı his, seziş

TEKNOLOJİ

Genetik: HGP, kopyalama
Biyoteknoloji: tıp, yaşam bilimleri, tarım (İsrail)
Mikroelektronik: çipler her alanda (Intel)
Malzeme Bilimi: polimer ve plastikler (3M)
Yazılım: Hindistan atağı
Bilim- yenilik- teknoloji- üretim- pazarlama zinciri
Üniversite - iş dünyası - hükümet üçgeni
Disiplinlerarası takım çalışması, planlama, vizyon, ödül sistemi, çok çalışma

No comments: