Saturday, July 18, 2009

UFUK TURU 1

Yöneticilere yıllar önce verdiğim "Yöneticinin Vizyonu" adlı eğitimin notlarını buldum ve sizinle paylaşmak istedim.

Bu yazıda 21. yüzyıl için disiplinler arası kapsamlı ve hızlı bir ufuk turuna çıkacaksınız.

Amacımız, içinde yaşadığımız dünyayı ve bizi bekleyen geleceği daha iyi kavrayabilmemiz için gerekli olan vizyonu ve düşünme becerilerini kazanmak.

Geleceğin altın yakalı profesyonelleri sürekli öğrenmek ve kendilerini geliştirmek zorunda. Her ay İşletme, Liderlik, Organizasyon, Yönetim, Psikoloji ve Sosyal Bilimler alanlarında BİNLERCE yeni makale ortaya çıkıyor.

Hızlı bir değişimin ortasında yer alıyoruz. Paradigma değişimi hayatın her alanında yaşanıyor. Paradigma değişimini kavrayabilmemiz ve çağa ayak uydurabilmemiz için yeni düşünme araçlarına ve becerilerine sahip olmamız gerekir.

Sentezci, analitik, eleştirel, dinamik, kaotik, adaptif, holistic, dinamik, kreatif, sistemci ve kompleks düşünme bunlardan sadece bir kısmı.

Değişimi yakalamanın yolu yepyeni kavram kaplarının farkında olmak ve bilgi dağarcığımızı genişletmekten geçiyor. Aşağıdaki konularda bol bol okuyun, araştırın ve kavram kaplarınızı derinleştirin.

SİSTEM BİLİMLERİ

· Beşinci Disiplin, Yeni bilimler, sistem bilimleri
· Komplekslik bilimleri, Kaos Teorisi
· Quantum Fiziği ve sosyal bilimlerdeki yansımaları
· Emergence: Karıncaların, beyinlerin, şehirlerin ve yazılımların birleşik yaşamları
· Mikrodaki makroyu, makrodaki mikroyu görmek
· Constructivism (oluşturmacı yaklaşım)
· Panarşi Modeli

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

· 11 Eylül sonrası yeni dünya düzeni
· Kuzey Güney problemi
· Küresel istikrar ve barış
· Gelişen ve gelişmiş ülke ilişkileri
· Üçüncü dünya ülkeleri gelişimi
· Bilişim, iletişim ve teknoloji devrimi
· Dijitalleşme, network ve yeni ekonomi
· Bilgi ve anlam çağı
· Küreselleşme trendleri
· Yeni açılan pazarlar, Uzakdoğu ve yükselen Çin
· Medeniyetler çatışması ve medeniyetler diyaloğu
· Kapitalizm sonrası yeni arayışlar: Sosyal Kapitalizm
· “The Corporation”: Şirketlerin sosyal sorumluluğu (CSR)
· Sosyal yenilik, kaos ve karmaşıklık
· TEFEN Modeli

EKONOMİ

Gelir dağılımı adaletsizliği
Ekonomik kavramların sosyal etkileri
Mali politikalar ve teşvikler
Dengeli vergi sistemleri
Dengeli ve sorumlu özelleştirme
Devlet özel sektör işbirlikleri
Vergi sistemlerinde adalet ve ahlak
Yolsuzluğun önlenmesi

SİVİL TOPLUM

· Avrupa Birliği ve STKlarımız
· Gönüllülük
· STK yönetimi
· Üçüncü sektör trendleri
· Şeffaflaşma, yeniden yapılanma, reformlar
· Uluslararası NGO’lar
· Sivil toplum, sosyal yenilik ve sosyal liderlik
· Umut verici başarı öyküleri ve kurumsal atılımlar

ORGANİZASYON BİLİMLERİ

· Öğrenen organizasyonlar ve kurumsal zeka
· Değişen iş yaşamı ve iş yapıları
· Yenilik ve teknoloji yönetimi
· Esnek organizasyonlar, alternatif iş modelleri
· Örgüt Geliştirme, kaizen, toplam kalite, yeniden yapılanma
· Strateji
· Benchmarking, outsourcing, downsizing..

KÜRESELLEŞME

Üç büyük güç: ASEAN, AB, NAFTA
MNC: çok uluslu şirketler, global markalar
Yabancı yatırım (FDI: Foreign Direct Investment)
Global medya (CNN, Wall Street Journal, Times)
Global borsalar (NYSE, Nasdaq, global krizler
Uluslarararası örgütlerin yükselişi (BM, IMF, Dünya Bankası) NGO’lar (Greenpeace)
Yeni pazarlar (Emerging Markets): Çin, D. Avrupa..
Glasnost ve Perestroika’nın ardından…
Kuzey - Güney problemi (North - South Gap)
Post-modern terör tehdidi: İkiz kuleler olayı

LİDERLİK VE YÖNETİM

· Liderlik sanatı, liderlik ve sanat
· Etik ve liderlik
· Derin düşünme, ruhsallık ve liderlik
· Yol gösterme ve koçluk (coaching and mentoring)
· Sosyal yenilik ve sosyal liderlik
· Küresel liderlik, kültürler arası liderlik
· Dönüşümcü liderlik

PSİKOLOJİ

· Doğu ve Batı’da insan yaklaşımları
· İnsana bütüncül yaklaşımlar
· Pozitif Psikoloji hareketi
· Kişilik, benlik, ego, davranış
· Fiziksel, duygusal, zihinsel potansiyel

MUHASEBE

Şeffaflık, dürüstlük ve hesap verilebilirlik ilkeleri
Sosyal audit sistemleri
Yeşil muhasebe ilkeleri
Bütüncül maliyet analizleri

FİNANS

Küresel yatırımlar ve nakit akışları
Sosyal yatırımlar ve sosyal risk sermayesi
Bütüncül maliyet analizleri
Uluslararası sermaye ve yatırımlar
Çok uluslu şirketlerin politikaları

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Dijital bölünme
Entellektüel varlık hakları, patent ve copyright hakları
Teknoloji transferinin sosyal etkileri
IT gelişmelerinin işyerine olan etkileri
İnternet, güvenlik ve gizlilik konuları
E-ticaret, e-iş, e-learning, e-devlet, e-hayat!
Dijital ve kablosuz teknolojiler
Telekom: EDI, LAN, WAN, ERP
Veri tabanı sistemleri: Oracle, SAP, Linux
Donanım: pattern recognition
Yazılım: Internet temelli
Yapay Zeka (artificial intelligence)
Sanal gerçeklik (virtual reality), simulasyon
TV - video - Internet - bilgisayar bileşimi
Nanoteknolojiler
Quantum Bilgisayarlar

PAZARLAMA

Sorumlu reklamcılık
Sosyal pazarlama ve sivil toplum tanıtım faaliyetleri
Küresel sorumlu markalar
Tüketici haklarına saygı
Etik pazarlama ilkeleri

OPERASYON YÖNETİMİ

Tedarikçi ilişkilerinde risk yönetimi ve hesap verme
İş standartları: Güvenlik ve risk, çocuk emeği, ergonomi
Fabrika kurulması, bölgesel düzenlemeler, çevreye paydaşlara etki
ISO ve toplam kalite standartları

Yarın eğitim notlarına devam edeceğiz..

No comments: