Thursday, July 23, 2009

A’DAN Z’YE 21. YÜZYILIN YENİ ORGANİZASYONU

21. yüzyılda organizasyonlar farklı bir görüntüye bürünecekler. Çok boyutlu dev değişim dalgalarının ortasındayız. İşte organizasyonlarda yeni paradigmalar ve A'dan Z'ye 21. Yüzyılın Organizasyonlarının özellikleri:

Açık: Açık iletişime sahip, hiyerarşi yerine takım çalışmasına önem veren, rütbeler ve kademeler yerine takım üyeleri barındıran

Barışçıl: Küresel barışa katkı, sosyal sorumluluk, toplumsal katkı, diyalog, küresel işbirliği, kültürler arası iletişim konularına öncelik veren ve çözüme katkıda bulunan

Cesur: Atılım gücü, risk alabilme, inisiyatif, risk alabilme, kriz yönetimi, risk yönetimi, uzun vadeli yatırım yapma, ve stratejik düşünme yetkinliklerine sahip olan
Çevreci: Ekolojik dengeyi korumaya, çevre bilincine, sürdürülebilirliğe, yeniden dönüşüme, yeşil süreçlere, doğa dostu ürünlere saygı duyan

Dengeli: İnsanın fiziksel, duygusal, sosyal, ruhsal, zihinsel yönlerine önem veren ve potansiyellerini dengeleyen

Esnek: Esnek çalışma saatleri, evden çalışma gibi pratikleri benimseyen

Farklı: Farklılaşma, rakiplerden farklı olma, ürünlerde farklılaşma, sıradışı yöntemler
benimseme, orijinal ve sıradışı düşünme, kreatif düşünme yetkinlikleri olan

Global: Küresel liderler yetiştiren, sınırlar ötesi üretim ve küresel pazarlama yapan, ihracatla dış pazarlara açılan

Heterojen: Farklılıklara yer veren, farklı unsurlardan oluşan, farklılıkları zenginliğe çevirebilen

Ilımlı: Farklı görüşlere saygılı, demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve eşitlikçi yaklaşımlar benimseyen

İnsancıl: Hümanist yaklaşım benimseyen, empati kültürü yeşerten, insana saygı duyan, çalışanlara değer veren

Kozmopolit: Farklı kültürleri, dilleri, dinleri, ırkları, kimlikleri buluşturan; farklılıkları zenginliğe dönüştüren

Lider: Sektöründe öncü, girişimci, risk alan, bölgesel kalkınmayı tetikleyen

Markalaşmış: Küresel bir marka olan, marka üretme gücü ve potansiyeli olan, markalaşmış ürünleri olan

Network: Küresel işbirlikleri olan, network yaklaşımını benimseyen, kitlesel işbirliğini kullanan, network merkezli inovasyon üreten

Organik: Dinamik, canlılığını sürdüren, kaostan düzen çıkaran, canlı sistemler gibi kendini yenileyen

Öğrenen: Öğrenen organizasyon ilkelerini uygulayan, ARGE fonksiyonuna ve stratejik araştırmaya önem veren

Pozitif: Motivasyon, umut, hayal, erdem, canlılık, azim, ahlak gibi pozitif değerleri yeşerten

Referans: Alanında kalitenin ölçüsü haline gelmiş, toplam kalite felsefesini, kaizen ilkesini uygulayan, sektöründe kuralları koyan

Sanal: Uzaktan öğrenmeyi, e-öğrenmeyi, Internet bazlı süreçleri, web tabanlı teknolojileri, dijital bilgi teknolojileri stratejik olarak kullanan

Şampiyon: Küresel, milli ve bölgesel başarılar kazanan, rekabetçi, sektöründe lider

Takım: Dayanışma ruhuna ve yardımlaşma kültürüne sahip, takım ruhuna ve üyeler arası uyuma önem veren

Uyumlu: Değişime adapte olan, hızlı, strateji geliştiren ve yeniliklere uyum sağlayan

Üretken: Prodüktivite, verimlilik, zaman yönetimi, kaynak yönetimi, toplantı yönetimi konularında açılımcı

Vizyoner: Geleceği gören, sektöründe vizyon çizen, vizyoner yöneticilerin önünü açan

Yenilikçi: Sosyal yenilik üretimine öncelik veren, yenilikçi ürünler ve hizmetler sunan

Zirveleşen: Etik değerlere, ruhsallığa, ahlaka, sosyal sorumluluğa önem veren

No comments: