Saturday, August 22, 2009

YENİ MİLLENYUMUN DÖRT KÜRESEL TEKNOLOJİK İNOVASYON ARACI

May you live in interesting times – İnşallah ilginç zamanlarda yaşayasın. Çin Atasözü/Bedduası

Önümüzdeki yüz yılın en önemli değişim motoru ne?

Kuantum hızıyla nonlineer ve logaritmik olarak ilerleyen teknolojik değişim ve dönüşüm.

Bu köklü paradigma değişimine “Teknolojik Rönesans” diyebiliriz.

Önümüzdeki 10 yıl içinde satılacak tüm ürünlerin yarısı daha henüz icat edilmedi bile.

DNA veritabanları her 8 ayda ikiye katlanıyor. Onlarca biyoloji, biyoteknoloji ve genetik şirketi insan ve canlı DNA’sını çözmek için küresel rekabete girmiş durumda.
Internet bant genişliği her 10 ayda ikiye katlanıyor.
Internet üzerinden yapılan küresel e-ticaret satışları her 6 ayda ikiye katlanıyor.
Internet her 90 günde iki katına çıkıyor.

“Teknoloji Rönesansı”nın hızı, kompleksliği, kaotikliği, dinamizmi, küreselliği, esnekliği, yaygınlaşması bizi şaşırtmaya devam edecek.

Dört Kritik Temel Taş (Dört Temel Element, Dört Teknoloji Hammaddesi)

1. BİT’LER: Dijital iletişimin temel taşları
2. ATOMLAR: Maddenin ve fiziksel dünyanın temel taşları
3. NÖRONLAR: İnsan beyninin iletişim ve fonsiyonlarının temel taşları
4. GENLER: Her yaşam formunun temel taşları

21. yüzyılın en karmaşık ve milyar dolarlık bulmacası; bu kritik temel taşların nasıl davrandıklarını, eşleştiklerini, etkileştiklerini, network halinde hareket ettiklerini, birleştiklerini, organize olduklarını, karıştıklarını, paketlendiklerini, büyük resim oluşturduklarını bilmek.

21. yüzyılın kritik başarı anahtarları; bu bulmacayı çözmedeki innovasyon, maharet, hız, zeka, girişimcilik, kreatif beceriler, bilimsellik ve icat yeteneği.

Dört Temel Küresel Teknolojik Inovasyon Aracı

Bu inovasyon araçları önümüzdeki yüz yılda Teknolojideki Kuantum Sıçramaların ve Radikal Yeniliklerin motoru olacak. Aşağıdaki teknolojik innovasyon araçları; önümüzdeki yüz yılın en önemli yenilik ve dönüşüm tetikleyicileri:

1) BİLGİSAYARLAR: Günümüzün beyinleri. Yapay zeka, süperbilgisayarlar ve Kuantum bilgisayarları, giyilebilir bilgisayarlar ile yepyeni ufuklara yolculuk. Geleceğin en önemli icatlarının, bilimsel gelişmelerinin ve modellemelerinin temel aracı.

2) NETWORKLER: Internet denen küresel süper beyin artık gezegendeki tüm iletişim araçlarının buluşma platformu: Uydu, telefon, TV, kablosuzlar, ve multimedya. Internet; ses, data, video, grafik, yazı ve resim bileşimi süper bilgiye hızlı erişim imkanı sağlıyor. Eğitim, iş ve kültür dünyasında network devriminin etkileri daha da derinden hissedilecek. Internet’i süper hızlı, kaotik, dinamik, esnek, canlı, nonlineer, interaktif, çok katmanlı bir ekosistem olarak tanımlayabiliriz. Yeni bir yaşam formu olan bu ekosistem artık kendi evriliyor, işin sonunun nereye varacağını kestirmek çok zor.

3) BİYOTEKNOLOJİ: İnsan Genomu projesi ile insan genetik kodlarının modellenmesi ve haritalanması insan yaşamını, sağlığını ve bilimini radikal şekilde değiştirecek. Post-genom döneme gireceğiz. Sağlık sektörü köklü biçimde değişecek. Gezegende ilk defa DNA düzeyinde yaşam tasarımı imkanları başlayabilir. Hastalıkların önlenmesi yanında yeni ilaçlar ve yeni yiyecekler icat edilecek. Kritik eşik noktasının aşılabilmesi için üç sacayağı gerekiyor: a) Moleküler manipülasyon, b) biyoçiplerin (yeni sentetik biyolojik maddelerin) keşfi ve c) fizyolojik sistemleri modelleme için gereken ileri hızlı bilgisayar kapasiteleri.

4) NANOTEKNOLOJİ: Nanotek, maddenin atomik düzeyde manipülasyonu ve en ileri ve en zor dizayn teknolojisi. Kuantum dünyasına dalış. Bilinmeyen bir dünyada, mikro düzlemde şekil verme, icat, fabrikasyon ve tasarım imkanlarının başlaması. Malzeme biliminin yeniden tanımlanması. DNA fabrikasyonu. İğne ucu kadar robotların kalp ameliyatlarını yapabileceği bir devir.

2050’de çok farklı bir dünya bizi bekliyor olacak. Türkiye olarak bu değişime ne kadar hazırız? Türkiye’nin şirketleri ve üniversiteleri bu konularda inovasyon üretmeye ve ARGEye ne kadar hazır? Türkiye olarak bu teknolojik inovasyon araçlarını kullanmaya ne kadar hazırız? Türkiye olarak geleceğin teknolojik tasarımında küresel platformda bizim rolümüz ne olacak?

No comments: