Tuesday, August 11, 2009

21. YÜZYIL DEĞERLERİ: KÜRESEL DÜNYADA EVRENSEL FARKINDALIK

Dünya toplumlarında, vatandaşlarında, organizasyonlarında ortaya çıkan yeni bir paradigmadan söz edebiliriz. Yaşadığımız entegre ve iç içe geçmiş küresel düzlemde farklı dinlerden, renklerden, medeniyetlerden, kültürlerden insanlar bir araya gelerek ortak bir değerler sisteminde buluşuyor, buluşacak, buluşmalı.

İnsanlık olarak aynı gemide ve gezegendeyiz. Nuh'un Gemisi gibi global düzeyde benzer ve ortak problemlerle uğraşıyoruz. Etrafımız küresel terör, açlık, savaşlar, küresel ısınma, ekolojik felaketler, zengin fakir uçurumu gibi ortak problemlerle sarılmış durumda.

Bu problemler ile baş edebilmek için Evrensel bir Değerler Beyannamesine ihtiyaç var.

Son beş yıldır bu konuda yüzlerce farklı kitap yayınlandı. Bunların pek çoğunu okuduktan sonra aşağıdaki liste kalemimden döküldü.

21. yüzyılda önem kazanan ve kazanacak olan evrensel değerler listesi.

Dünya toplumlarında, vatandaşlarında, organizasyonlarında ortaya çıkan yeni bir paradigmadan söz edebiliriz. İşte bize 21. yüzyılın hediyesi:

EKOLOJIK BILINÇ
BİLİNÇLİ TÜKETİM
HOLİSTİK İNSAN ANLAYIŞI
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
GLOBAL ETİK
ORTAK İNSANLIK DEĞERLER SİSTEMİ
ALTERNATİF TIP ARAYIŞLARI
DOĞAL YAŞAMA DÖNÜŞ
DUYGUSAL ZEKA
TOPLUMSAL FAYDA
ANLAM ARAYIŞI
SINIRSIZ İLETİŞİM
FARKLILIKLARIN ZENGİNLİĞİ
KOZMİK BİLİNÇ
KREATİF DÜŞÜNME
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
KOZMOPOLİT ESNEKLİK
ESNEK ORGANİZASYONLAR
ULUSLARARASI BARIŞ VE İSTİKRAR
KUANTUM YAKLAŞIMI
SOSYAL YENİLİK
KÜRESEL HIZ VE DEĞİŞİM
NETWORK ÇAĞI
KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM
SİSTEM BİLİMLERİ
KÜRESEL BEYİN İNTERNET
FARKLILIKLARA SAYGI VE HOŞGÖRÜ
KOMPLEKS SİSTEM DİNAMİKLERİ
DİNAMİK EKOSİSTEM ANLAYIŞI
MEDENİYETLER ARASI İLETİŞİM
KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
SİVİL TOPLUM ANLAYIŞI
RUHSAL DENEYİMLER
GÖNÜLLÜLÜK VE SOSYAL SORUMLULUK
HİZMETKAR LİDERLİK
İNSANİ GELİŞİM
BÜTÜNCÜL SENTEZCİ DÜŞÜNME
PAYLAŞIM VE SEVGİ
KATILIMCI DEMOKRASİ
İŞ YAŞAM DENGESİ
DİNLER ARASI DİYALOG

No comments: