Wednesday, August 5, 2009

OKULLARIMIZ İÇİN 21. YÜZYIL MANİFESTOSU: EĞİTİM MODELLERİMİZİ SIFIRDAN TASARLAMAK

Bir Başarı Hikayesi: High Tech High

Önce San Diego’nun paradigma değiştiren yenilikçi okullarından bahsedelim: High Tech High. San Diego’nun çehresini değiştiren, eğitim sistemini baştan sona yenileyen, Amerika’nın eğitim dünyasında çığır açan “charter” okullar bunlar: http://www.hightechhigh.org/. Bu okulların çarpıcı özelliği, verdikleri eğitimin tamamen proje odaklı, öğrenci merkezli ve yenilikçi olması. Okulun web sitesinde her öğrencinin tamamladığı projeleri, yazdığı makaleleri, ürettiği fikirleri, yaptığı sanat eserlerini ve tasarımları sergilediği bir “dijital portföy”ü var. Her öğrenci hayallerini, projelerini, tasarımlarını, yazdıklarını, okuduklarını, ideallerini ve yaratıcılık yeteneklerini dünya ile paylaşıyor.

21. Yüzyılın Eğitim Modellerini Tasarlamak

Bu okulların temeli San Diego’daki iş dünyası liderleriyle eğitimcilerin bir araya gelmesiyle ve yenilikçi okul oluşturma idealleriyle atıldı. Amerika’da en önemli eğitim problemleri öğrencilerin isteksizliği, okulu yarım bırakma ve düşük akademik başarı. Ayrıca, lise mezunları bilgi, beceri, altyapı, düşünme sistematiği ve tecrübe açısından iş dünyasına yeterince hazırlıklı değiller. Bu problemlerin çözümü için bir araya gelen liderler, yepyeni bir eğitim modeli ve okul tasarladılar: Her öğrenci ile ayrı ayrı ilgilenen, birebir eğitime dayalı, tamamen proje bazlı, interaktif eğitim ortamları oluşturdular. Amaç, her öğrencinin kendi sevdiği alanı keşfetmesini ve bu alanda mükemmelleşmesini sağlamak. Böylece iş dünyasının aradığı 21. yüzyıl profesyonellerini yetiştirmek ve altın yetenekleri geliştirmek.

21. Yüzyılın Yenilikçi Okullarını Açmak

Açılan ilk okul o kadar başarılı oldu ki California ve San Diego bölgesinde HTH okulları marka haline geldi ve her yerde HTH okulları açılmaya başlandı. Matematik ve temel bilimlerde yüzde yüz başarı sağlayan okullar, çok kısa bir dönemde bölgenin en çok itibar edilen okulları arasına girmeyi başardı. HTH okulları, 2001’de Eğitim Tasarım Mükemmelliği Ödülü ve 2002-2004 yıllarında Dizayn Onur Ödülleri aldı. HTH okullarında öğrencinin sıra maliyeti $16,500, ki bu rakam Amerika’nın diğer okullarından yüzde 75 daha az. Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan büyük destek alan okullar, California’da yenilikçi eğitimin öncüsü oldu.

Proje Bazlı Uygulamalı Öğrenci Merkezli Eğitim

Bütün HTH öğrencileri bilimsel, sanatsal, sosyal projeler tasarlamak ve geliştirmek için ileri teknolojiyi kullanıyorlar. Eğitim modelinin temelinde öğrenci merkezli, proje bazlı, yenilikçi ve hayatın içinde uygulamalı çalışma var. Bütün öğrenciler staj yapmak ve iş dünyasıyla, toplumla ortaklaşa projeler geliştirmek zorunda. Mezunların çok büyük çoğunluğu üniversiteye devam ediyorlar ve Harvard, MIT, Stanford gibi önde gelen üniversitelere kabul almayı başarıyorlar.

Mükemmel Eğitimci Yetiştirmek


HTH, mükemmel öğretmen yetiştirmeyi hedefleyen yenilikçi bir öğretmen okulunu ve müdürler için liderlik gelişim programını da başarıyla yürütüyor. Okul yöneticileri kendileri de mükemmel eğitimciler ve eğitimden asla kopmuyor, öğretmenliğe devam ediyorlar. Okul gelişimi için “mitokondrial yaklaşım” adı verilen okula özel pozitif gelişim ve toplam kalite süreçleri uygulanıyor.

Niş Alanlara Odaklanmak

HTH okulları’nın en çarpıcı özelliklerinden biri de tamamen niş alanlara odaklanmaları ve sadece bu alanlarda dünyada en iyi olmayı hedeflemeleri. Bütün eğitim kadrosu bu alanlarda profesyonel tecrübeye ve uzmanlığa sahip mükemmel eğitimcilerden oluşuyor. HTH Medya ve Sanat Okulu, HTH Teknoloji ve İnovasyon Okulu, HTH Girişimcilik Okulu, HTH Sosyal Bilimler Okulu, HTH Küresel Liderlik Okulu, kendi alanlarında dünyada en iyi mezunları vermeye çalışıyorlar.

Okul 2.0 ve Eğitim 2.0’a Doğru

HTH örneğinden yola çıkarak ülkemizde okullarımızda reform gerçekleştirmek için bazı öneriler ve fikirler sunacağım. Aşağıda anlatacaklarım, Okul 2.0 ve Eğitim 2.0 modelinin hayata geçirilmesi için büyük değer taşıyor. Okul 2.0’i teknolojinin ve web 2.0 araçlarının etkin kullanıldığı, öğrenci merkezli eğitimin yeşerdiği, öğrencilerin 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandıkları, toplumla ve iş dünyasıyla işbirliği yapan, her öğrencinin kreatif yeteneklerini açığa çıkaran ve güçlendiren geleceğin yenilikçi okul modeli olarak tanımlayabiliriz.

Tasarım Lisesi, Medya Lisesi, Girişimcilik Lisesi, Küresel Liderlik Lisesi

Bizim özel okullarımız ve devlet okullarımız da HTH gibi bir özelleşmeye, odaklanmaya ve mükemmelliğe gitmek zorundalar. Bizim de dünya ile rekabet edebilecek Tasarım, Medya, Teknoloji, İnovasyon, Girişimcilik, Küresel Liderlik, Bilim, ve Sanat liselerimizin açılmasının zamanı geldi. 21. yüzyılın ideal mesleki eğitim modellerini sıfırdan yeniden tasarlamak durumundayız. Amacımız ezberden uzak, uygulamalı, yenilikçi, beceri geliştiren, hayatın içinde yer alan, pratikle yoğurulmuş yepyeni eğitim platformları oluşturmak olmalı.

Yerel Rekabet Avantajlarını Kullanarak Dünya ile Rekabet Etmek
Okullarımız için her alanda mükemmel olmak ve mükemmel mezun yetiştirmek çok zordur. Ancak, seçilen niş alanlarda doğrudan doğruya iş dünyasının ihtiyacı olan altın yetenekleri yetiştirmek çok daha etkili bir yöntem olacaktır. Her okul, bulunduğu bölgenin mukayeseli yerel rekabet avantajlarını çok iyi kullanarak kendisine mükemmelleşme alanları seçmeli; bu alanlarda öğretmenlerinin profesyonel yetkinliklerini arttırmalıdır. Örneğin ahçılık ile ilgili dünyanın en iyi okulları Bolu’da; tekstil ile ilgili dünyanın en iyi okulları Denizli’de, gıda sektörü ile ilgili dünyanın en iyi okulları Karaman’da, dünya dinleri ile ilgili dünyanın en iyi okulları ise Urfa’da açılmalıdır.

Okul - İş Dünyası – Toplum Üçgeninde Katma Değer Projeleri Üretmek

Okullar bu alanlarda bölgenin önde gelen liderlerin, işadamlarını, zanaatkarlarını, ustalarını, girişimcilerini, uzmanlarını okula davet etmeliler. Bu kişiler misafir öğretmen, danışman, koç, eğitimci olarak okula katkıda bulunmalı, belirlenen alanlarda öğretmenleri de yetiştirmelidirler. Mesleki ustalık gerektiren çalışma alanları için usta-çırak ilişkisine dayanan hızlı beceri geliştirme atölyeleri açılmalıdır. Her öğrencinin mutlaka staj yapması ve iş dünyasında çalışması zorunlu hale getirilmelidir. Her öğrenci her yıl bölgesine katma değer sağlayacak ve çevresine somut katkıda bulunacak uygulamalı projeler tasarlamalı, geliştirmeli ve uygulamalıdır.

No comments: