Wednesday, August 5, 2009

İyi Yöneticinin Yetkinlikleri

a) ZİHİNSEL

Ø Öğrenme ve gelişim odaklılık
Ø Yeterli mesleki bilgi ve donanıma sahip olma
Ø Analitik düşünme
Ø Vizyonerlik
Ø Yeni fikirleri destekleme
Ø Soru sorma
Ø Öngörü gücü
Ø İlham ve fikir verme
Ø Odaklanmak ve yoğunlaşabilmek
Ø Stratejik düşünme ve planlama
Ø Yaratıcı düşünce
Ø Sürekli araştırma ve sektörü izleme
Ø Sınırsız bir merak kültürü oluşturma
Ø Farklı, esnek ve yatay düşünce
Ø Pazar, müşteri ve rakip duyarlılığı
Ø Küresel trendleri yakalama
Ø Ortak motifleri yakalama ve bağlantılar kurma
Ø Sistemi anlama ve sistem düşüncesi

b) DUYGUSAL

Ø Takım oyuncusu olma
Ø İletişim ustalığı
Ø İlişkilere yatırım yapma
Ø Birebir koçluk yapma
Ø Karizmatik ve canayakın olma
Ø Övme ve yüreklendirme
Ø Uzlaşmaya açık olma
Ø Her çalışana saygı duyma
Ø Güven ve yakınlık ortamı oluşturma
Ø Olumlu yaklaşım ve pozitif enerji
Ø Katılım, etkileşim ve paylaşım sağlama
Ø Aktif dinleme ve anlama
Ø Maskeleri bırakma ve açık iletişim kurma
Ø Elemanlarına ilgi gösterme ve onlarla konuşma

c) FİZİKSEL

Ø Hesaplı risk alabilme
Ø Aksiyon odaklılık
Ø Adalet
Ø Enerji ve dinamizm
Ø Karar verme etkinliği
Ø Girişken ve atak davranma
Ø Değişimi uygulayabilme
Ø Çevreye duyarlılık ve uyum sağlama yeteneği
Ø Strese dayanıklılık
Ø Yetkilendirme ve güçlendirme
Ø Kaynakları etkin kullanma ve kaynak yaratma

d) GENEL

Ø Beyin ve yüreğini, akıl ve ruhunu sentezleme
Ø Güç birliği, işbirliği ve gönül birliği sağlama
Ø Amatör ruh taşıyan bir profesyonel olma
Ø Eğitme, yetiştirme ve geliştirme
Ø Yetki ile sorumluluğu eş tutma
Ø Egoyu kontrol altında tutma
Ø Rol Modeli olma
Ø Güvenilir olma ve sözünü tutma
Ø Kişisel bütünlük ve etik
Ø Ortak hayaller ve paylaşılan vizyon oluşturma
Ø İçimizden biri olma
Ø Doğruluk, dürüstlük, açıklık, şeffaflık, tutarlılık
Ø İnsanların çalışmaktan keyif alacağı bir ortam oluşturma
Ø Başarısızlık halinde nihai sorumluluğu üstlenme
Ø İnsanların günlük problemlerini çözme
Ø Çalışanlara düşüncelerini ve tavsiyelerini sorma
Ø Düşlere inanma ve hayallere sahip olma
Ø Amaç, görev, değer ve kuralları takım ile belirleme
Ø Herkesin fikrini alıp katılımını sağlama
Ø Etkin görev dağılımı ve delegasyon
Ø Farklılıkları doğal ve gerekli karşılama
Ø Fikir ayrılıklarını verime ve sinerjiye dönüştürme
Ø Atılım gücü, tutku ve mücadele ruhu
Ø Yüzünü insana (çalışan ve müşterilere) dönme
Ø Unvanı kapı önünde bırakma
Ø Önyargısız ve açık fikirli olma
Ø Potansiyel ve yetkinlikleri doğru, tam ve zamanında değerlendirme
Ø Etkili sunum ve konuşma
Ø Problem çözme ve önleme becerisi
Ø Özgüveni yüksek olma
Ø Hatalardan ders alma
Ø Kararlı ve tutarlı bir temposu olma
Ø İkna edici olma
Ø İlham ve coşku verme
Ø Sürekli geliştirme ve öğrenmeyi öğretme
Ø Statükoya karşı çıkma
Ø Anlamlı değerler ve inançlara sahip olma
Ø Engellerden yılmama ve kararlılık
Ø Olaylara farklı bakma

No comments: